Trends in de ICT-Arbeidsmarkt

Door: Marco Berkhout 2-1-2020

Categorieën
:
Career, Cyber security, Management,

In korte tijd is ICT uitgegroeid tot een onmisbaar component in het bedrijfsleven. Waar men het voorheen zag als noodzakelijk kwaad, wordt software nu als strategisch middel ingezet ter versterking van de concurrentiepositie. Marco Berkhout, Partner en Area Director binnen iSense, licht de laatste trends in de ICT-arbeidsmarkt toe.

Een van de belangrijkste ontwikkelingen op dit moment is Business Intelligence (BI). BI is bijna niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven. “De techniek maakt het nu makkelijker om op het juiste moment over de benodigde informatie te beschikken. Daardoor is het management binnen een organisatie steeds meer in staat om beslissingen te nemen op basis van data in plaats van gevoel.”

 

Versterking concurrentiepositie

De toenemende hoeveelheid beschikbare data levert cruciale informatie op die organisaties helpen om voor te blijven op de concurrentie. “De vraag naar dataspecialisten nam in de afgelopen drie jaar exponentieel toe. Steeds meer partijen analyseren hun eigen en ingekochte data om op basis van deze gegevens beslissingen te nemen. Het levert inzichten op die het bedrijfsproces aanzienlijk verbeteren. Denk aan het optimaliseren van logistieke processen, het beheren van financiële stromen of het voorspellen van bepaalde trends in de markt.”

 

Investeringen in security

Om de steeds geavanceerdere aanvallen geen kans te geven, is het noodzakelijk dat organisaties blijven investeren in security. Zo blijkt uit cijfers van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) dat één op de vijf bedrijven jaarlijks geconfronteerd wordt met een cyberincident. Het gaat dan bijvoorbeeld om diefstal van vertrouwelijke informatie of het aanrichten van financiële schade. Volgens de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (AIVD) komt de digitale dreiging met name vanuit landen als Rusland, China en Iran. De AIVD ziet met name digitale spionage, beïnvloeding en sabotage als de drie risico’s. “Zowel grote als kleine organisaties geven hier prioriteit aan. De jaarlijkse toename van het aantal digitale aanvallen onderstreept dat security te allen tijde prioriteit heeft. Ik merk dat er steeds meer bewustzijn is voor de mogelijke risico’s waar bedrijven mee te maken hebben.”

 

Wil je nog meer lezen over de laatste trends, zoals de opmerkelijke stijging in de vraag naar scrum masters en de groei in development? Of ben je gewoon benieuwd hoe de ICT arbeidsmarkt er op dit moment voor staat? Download dan gratis de arbeidsmarktrapportage hieronder!

Download